فروشگاه اینترنتی کارتیز ، تلفیق دانش روز و دو دهه تجربه