جواب : شمع موتور باید حرارت ناشی از احتراق را از خود دفع کند و درجه بندی حرارتی ملاکی برای سنجش میزان دفع حرارت است.

(درجه بندی حرارتی با یک عدد مشخص میشود)

انتخاب شمعی با درجه حرارتی مناسب برای هر موتور که با ویژگی های موتور و شرایط استفاده ی آن سازگاری داشته باشد امری ضروری است.


شمع نوع سرد: دماغهء عایق کوتاه

به این ترتیب که سطح کمتری در معرض دمای بالا قرار دارد و انتقال حرارت به سرسیلندر سریع تر صورت میگیرد. قسمت انتهایی (جرقه زن) زود داغ نمی شود.

شمع نوع گرم: دماغهء عایق بلند

به این ترتیب که سطح بیشتری در معرض دمای بالا قرار دارد و انتقال حرارت به سرسیلندر آرام تر صورت میگیرد. قسمت انتهایی (جرقه زن) زود داغ می شود

هنگامی که شمع با درجه حرارتی نامناسب انتخاب شود چه اتفاقی می افتد؟

اگر درجه حرارتی خیلی بالا باشد : دمای شمع خیلی پایین می ماند که باعث رسوب گرفتن قسمت جرقه زن می شود، این رسوب ها مسیری برای نشت جریان الکتریکی ایجاد میکنند که منجر به کاهش قدرت جرقه می شود.

اگر درجه حرارتی خیلی پایین باشد: دمای شمع خیلی بالا میرود که باعث احتراق غیرعادی (پیش سوزی) می شود، در نتیجه الکترود شمع ذوب شده و ممکن است منجر به مشکلاتی از قبیل آسیب به پیستون (گیرپاژ کردن) شود.