شمع اصلی NGK

شمع اصلی و تقلبی

/fake-and-real-spark-plug

متاسفانه طی چند سال اخیر، با افزایش سرسام آور قیمت ارز و در نتیجه با گران شدن لوازم یدکی، بسیاری از افراد سودجو شمع های تقلبی از چین را به جای اجناس اصلی وارد کرده اند.شمع های تقلبی با قیمت و کیفیت بسیار پایین وارد می شوند و سودجویان، هم قیمت و یا با اختلاف قیمت ناچیز نسبت به شمع های اصلی آنها را به فروش می رسانند. (بقیه در ادامه مطلب)