جواب:هنگام نصب  یک شمع موتور، ابتدا آن را با دست بپیچانید. هنگامی که واشر فلزی به سرسیلندر رسید، از آچار گشتاورسنج برای سفت کردن آن به میزانی که در پایین نشان داده شده استفاده کنید.

آچار لوله ای که در شکل زیر نشان دادهشده، جایگزین مناسبی به جای استفاده از دست برای سفت کردن یا خارج کردن شمع است.

آچار بستن شمع

گشتاور لازم برای سفت کردن شمع:

قطر رزوه ی شمع
گشتاور لازم
18 میلیمتر
35 تا 40 نیوتنمتر (3.5 تا 4.0 کیلوگرم متر)
14 میلیمتر
25 تا 30 نیوتنمتر (2.5 تا 3.0 کیلوگرم متر)
12 میلیمتر
15 تا 20 نیوتنمتر (1.5 تا 2.0 کیلوگرم متر)
10 میلیمتر
10 تا 12 نیوتنمتر (1.0 تا 1.2 کیلوگرم متر)
8 میلیمتر
8 تا 10 نیوتنمتر (0.8 تا 1.0 کیلوگرم متر

نوع پایه مخروطی (شمع بدون واشر فلزی):

گشتاور لازم
10 تا 20 نیوتنمتر (1.0 تا 2.0 کیلوگرم متر)

میزان سفت کردن هم برای شمع جدید و هم شمع کار کرده یک شانزدهم دور است.

هنگامی که آچار گشتاورسنج موجود نباشد یا استفاده از آن مشکل باشد، شمع را به میزان نشان داده شده در شکل زیر (بسته به قطر رزوه) با آچار شمع معمولی در جای خود بپیچانید.

سفت کردن شمع ماشین

مثال هایی از مشکلات رایج ایجاد شده هنگام نصب شمع و راه حل پیشگیری از آن ها:

مثال استفاده ی نادرست از آچار شمع
ایزولاتور شکسته
بدنه ی فلزی آسیب دیده
رزوه ی آسیب دیده

آچار شمع لغزیده یا با زاوه بکار رفته
نیروی بیش از حد استفاده شده
شمع به صورت زاویه دار (کج) نصب شده
از آچار شش گوش که احتمال لغزش کمتری دارد استفاده کنید.با گشتاور توصیه شده شمع را سفت کنید.از همان ابتدا از آچار استفاده نکنید. اول از دست برای نصب و سفت کردن استفاده کنید.