شمع پایه کوتاه

به علاوه درجه حرارتی مناسب، چه اقدامات دیگری باید هنگام نصب شمع موتور رعایت شود؟

/thread-size

شکل قسمت جرقه زن (سرشمع) انواع مختلفی دارد. گاهی حتی با اینکه طول رزوه ی شمع مناسب است،استفاده از شمعی که برآمدگی دارد ممکن است منجر به برخورد سوپاپ یا پیستون با آن و آسیب به موتور شود. تنها در صورت توصیه کارخانه ی سازنده خودرو از شمع های برآمدگی دار استفاده کنید.